Klauzula informacyjna dla kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Międzychodzkiego oraz dla kierowników administracji zespolonej, dla których Starosta Międzychodzki wykonuje czynności z prawa pracy

KLAUZULA INFORMACYJNA 
dla kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Międzychodzkiego 
oraz 
dla kierowników administracji zespolonej, dla których Starosta Międzychodzki 
wykonuje czynności z prawa pracy   


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /Dz. Urz. UE.L nr 119, str.1/,dalej RODO inform,  informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Międzychodzki z siedzibą w Starostwie Powiatowym  w Międzychodzie, ul. 17 Stycznia 143,
  2. inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Międzychodzie Pani Agnieszka Krupa – Sokołowska mail a_krupa@onet.eu.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy o pracę , której Pani/Pan jest stroną – art.6 ust.1 pkt b RODO,
  4. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.  
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa pracy w zakresie   obowiązku przechowywania dokumentacji pracowniczej.
  7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem Pani/Pana zatrudnienia -  wymóg ustawowy. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mikołaj Konopiński 11-02-2019 15:18:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mikołaj Konopiński 11-02-2019
Ostatnia aktualizacja: Mikołaj Konopiński 13-02-2019 11:12:13