Zarządzenie Nr OR.120.55.2018 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Międzychodzie