Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr 38/56/2019 z dnia 03 października 2019r. w sprawie powołania Komisji odbioru prac restauratorskich i konserwatorskich Grobowca Kurnatowskich i Stefana Bukowieckiego z żoną Zofią na cmentarzu ewangelickim w Orzeszkowie 2019-10-08 09:14:43
Uchwała Nr 38/55/2019 z dnia 03 października 2019r. w sprawie przyznania nagrody rocznej za rok 2018 Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładem Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie 2019-10-08 09:13:32
Uchwała Nr 36/54/2019 z dnia 19 września 2019r. w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2020 rok 2019-09-23 12:37:33
Uchwała Nr 34/53/2019 z dnia 09 września 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 do umowy nr 155/XII/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. na świadczenia usług w zakresie usuwania, holowania i przechowywania pojazdów na parkingu strzeżonym zgodnie z art. 130a ust. ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. ? Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 ze zm.) 2019-09-17 11:17:12
Uchwała Nr 33/52/2019 z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ustalenia przebiegu istniejących dróg wojewódzkich na terenie powiatu międzychodzkiego 2019-09-03 13:34:03
Uchwała Nr 33/51/2019 z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie przekazania nakładów inwestycyjnych do Zespołu Szkół Nr 2 w Międzychodzie 2019-09-03 13:32:45
Uchwała Nr 33/50/2019 z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie przekazania nakładów inwestycyjnych do Zespołu Szkół Technicznych w Międzychodzie 2019-09-03 13:31:24
Uchwała Nr 33/49/2019 z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie przekazania nakładów inwestycyjnych do Liceum Ogólnokształcącego w Międzychodzie 2019-09-03 13:29:59
Uchwała Nr 33/48/2019 z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 2019-09-03 13:28:50
Uchwała Nr 32/47/2019 z dnia 22 sierpnia 2019r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.: ?Przygoda zawodowa w Hiszpanii ? zagraniczne praktyki zawodowe uczniów ZST w Międzychodzie? w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) oraz udzielenia pełnomocnictwa do jego realizacji 2019-09-03 13:26:41
Uchwała Nr 32/46/2019 z dnia 22 sierpnia 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 2019-09-03 13:25:14
Uchwała Nr 31/45/2019 z dnia 12 sierpnia 2019r. w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg na terenie Gminy Sieraków do kategorii dróg gminnych 2019-08-19 10:56:49
Uchwała Nr 31/44/2019 z dnia 12 sierpnia 2019r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Międzychodzkiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki za I półrocze 2019r. 2019-08-19 10:55:34
Uchwała Nr 30/43/2019 z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia drogi nr 2759P relacji Piotry-Lewiczynek, na odcinku od km 0+000 do km 0+925, położonym na działce nr 75 i części działki nr 88, obręb ewid. Piotry, kategorii drogi powiatowej, w celu nadania jej kategorii drogi gminnej 2019-08-19 10:52:59
Uchwała Nr 30/42/2019 z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Międzychodzie 2019-08-19 10:51:44
Uchwała Nr 29/41/2019 z dnia 18 lipca 2019r. w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2019-08-19 10:50:15
Uchwała Nr 26/40/2019 z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie 2019-07-08 11:17:54
Uchwała Nr 24/39/2019 z dnia 05 czerwca 2019r. zmieniającą uchwałę w sprawie "Regulamin nagradzania kół łowieckich w związku z osiągnięciami w zakresie redukcji lisów i drapieżników oraz wsiedlania zwierzyny drobnej na terenie powiatu" 2019-06-25 09:17:34
Uchwała Nr 23/38/2019 z dnia 30 maja 2019r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie 2019-06-25 09:15:13
Uchwała Nr 23/37/2019 z dnia 30 maja 2019r. w sprawie Powołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie 2019-06-25 09:10:49
Uchwała Nr 22/36/2019 z dnia 23 maja 2019r. w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2727 P Zbąszyń ? Przyprostynia na odcinku położonym na działce o nr ewid. 1442 w celu nadania jej kategorii drogi gminnej na terenie gminy Zbąszyń 2019-05-24 09:43:43
Uchwała Nr 22/35/2019 z dnia 23 maja 2019r. w sprawie przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Międzychodzkiego za 2018 rok 2019-05-24 09:41:15
Uchwała Nr 21/34/2019 z dnia 15 maja 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa i upoważnienia kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do dokonywania czynności prawnych w imieniu Powiatu Międzychodzkiego oraz gospodarowania mieniem powiatu będącym na wyposażeniu właściwych jednostek organizacyjnych 2019-05-24 09:39:37
Uchwała Nr 21/33/2019 z dnia 15 maja 2019r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Międzychodzie 2019-05-22 10:28:48
Uchwała Nr 19/32/2019 z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie 2019-05-08 09:58:33
Uchwała Nr 16/31/2019 z dnia 04 kwietnia 2019r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Międzychodzie 2019-04-10 12:11:09
Uchwała Nr 15/30/2019 z dnia 27 marca 2019r. w sprawie przystąpienia Zespołu Szkół Technicznych w Międzychodzie do konkursu oraz realizacji projektu w poddziałaniu 8.3.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 2019-04-10 12:06:25
Uchwała Nr 15/29/2019 z dnia 27 marca 2019r. w sprawie przystąpienia Zespołu Szkół Nr 2 w Międzychodzie do konkursu oraz realizacji projektu w poddziałaniu 8.3.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 2019-04-10 12:05:15
Uchwała Nr 15/28/2019 z dnia 27 marca 2019r. w sprawie odwołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie 2019-04-10 12:03:59
Uchwała Nr 15/27/2019 z dnia 27 marca 2019r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Międzychodzkiego oraz planów finansowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2018 rok 2019-04-10 12:00:28
Uchwała nr 11/26/2019 z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Międzychodzki na rok 2019 2019-03-05 10:57:48
Uchwała nr 11/25/2019 z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Łężeczkach 2019-03-05 10:57:04
Uchwała nr 10/24/2019 z dnia 07 lutego 2019r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. "Przygoda zawodowa w Hiszpanii-zagraniczne praktyki zawodowe uczniów ZST w Międzychodzie" w ramach programu Erasmus+ oraz udzielenia pełnomocnictwa do jego realizacji 2019-02-12 13:30:38
Uchwała nr 9/23/2019 z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Międzychodzki na rok 2019 2019-02-06 11:11:56
Uchwała nr 9/22/2019 z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków o udzielenie pomocy zdrowotnej 2019-02-06 11:07:00
Uchwała nr 9/21/2019 z dnia 31 stycznia 2019r. zmieniająca Uchwałę Nr 5/14/2018 Zarządu Powiatu Międzychodzkiego z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie zasad organizowania zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 2019-02-06 11:05:48
Uchwała nr 9/20/2019 z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie przekazania uprawnienia do zaciągania zobowiązań 2019-02-06 10:49:35
Uchwała nr 8/19/2019 z dnia 18 stycznia 2019r. w sprawie powołania dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu w skład komisji inwentaryzacyjnej mienia podlegającego przekazaniu na własność Powiatu 2019-01-23 09:14:01
Uchwała nr 8/18/2019 z dnia 18 stycznia 2019r. w sprawie wysokości składki członkowskiej na Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sierakowie na rok 2019 2019-01-23 09:13:04
Uchwała nr 8/17/2019 z dnia 18 stycznia 2019r. w sprawie wysokości składki członkowskiej na Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Międzychodzie na rok 2019 2019-01-23 09:11:44
Uchwała nr 7/16/2019 z dnia 10 stycznia 2019r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie 2019-01-23 09:10:56
Uchwała nr 6/15/2019 z dnia 03 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2019 2019-01-07 10:47:40