Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwały Rady Powiatu Międzychodzkiego Nr III/17/2018 z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2019-2023

 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz.2077 ze zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018.995 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Międzychodzkiego obejmującą:

1. dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§2. Do niniejszej uchwały dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 3. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z reali­zacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, któ­rych realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Traci moc uchwała nr XXXVIII/232/2017 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2018-2023 wraz z uchwalonymi do niej zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 objaśnienia do WPF 2019.pdf (PDF, 38KB) 2019-01-07 09:35:27 26 razy
2 Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa.pdf (PDF, 3.MB) 2019-01-07 09:35:27 27 razy
3 Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF.pdf (PDF, 11KB) 2019-01-07 09:35:27 26 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Borowiak 07-01-2019 09:35:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Borowiak 07-01-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Borowiak 07-01-2019 09:35:55