Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XLV/267/2018 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 7 czerwca 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz.1868 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz.2077 ze zm.)

Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2018 w łącznej kwocie 54.238.401,37 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 47.628.189,37 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 6.610.212,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5.602.380,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

 1. Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień
  z organami administracji rządowej, w wysokości 32.200,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4.

 1. Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 825.072,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5.

4) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst wysokości 4.208.601,87 złotych

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2018 w łącznej kwocie 57.576.893,49 zł,

z tego:

-wydatki bieżące w kwocie 44.436.160,95 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 13.140.732,54 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5.602.380,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

 1. Wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień
  z organami administracji rządowej, w wysokości 32.200,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

 2. Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 825.072,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5.

 1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst wysokości 2.952.921,26 zł.

§ 3. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:

 1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 2.092.238,56 zł.

 2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.414.948,64 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 6 (w podziale na dotacje: przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań).

§ 4. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Pozostałe zapisy uchwały nr XXXVIII/233/2017 z dnia 14 grudnia 2017r. pozostają bez zmian.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 uzasadnienie do Uchwały budżetu.pdf (PDF, 201.03Kb) 2018-09-21 10:33:34 89 razy
2 Załącznik nr 1 - dochody.pdf (PDF, 65.08Kb) 2018-09-21 10:33:14 83 razy
3 Załącznik nr 2 - wydatki.pdf (PDF, 167.88Kb) 2018-09-21 10:33:14 66 razy
4 Załącznik nr 3 - doch.zad.zlec.adm.rzad..pdf (PDF, 16.09Kb) 2018-09-21 10:33:14 77 razy
5 Załącznik nr 3 - wyd.zad.zlec.adm.rzad..pdf (PDF, 26.56Kb) 2018-09-21 10:33:14 64 razy
6 Załącznik nr 4 - doch.poroz.z.adm.rzad..pdf (PDF, 11.02Kb) 2018-09-21 10:33:14 69 razy
7 Załącznik nr 4 - wyd.poroz.z.adm.rzad..pdf (PDF, 11.25Kb) 2018-09-21 10:33:14 75 razy
8 Załącznik nr 5 - doch.poroz.z.jst.pdf (PDF, 11.67Kb) 2018-09-21 10:32:19 67 razy
9 Załącznik nr 5 - wyd.poroz.z.jst.pdf (PDF, 14.22Kb) 2018-09-21 10:32:19 64 razy
10 Załącznik nr 6 - dot.dla.jedn.sekt.fin.publ..pdf (PDF, 28.67Kb) 2018-09-21 10:32:19 68 razy
11 Załącznik nr 6 - dot.dla.jedn.spoza.sekt.fin.publ..pdf (PDF, 23.63Kb) 2018-09-21 10:32:19 75 razy
12 Załącznik nr 7 - doch.OŚ.pdf (PDF, 10.57Kb) 2018-09-21 10:32:19 69 razy
13 Załącznik nr 7 - wyd.OŚ.pdf (PDF, 14.43Kb) 2018-09-21 10:32:19 70 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Borowiak 21-09-2018 10:32:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Borowiak 21-09-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Borowiak 21-09-2018 10:33:34