Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR VIII/46/2015 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 02 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015.

Na podstawie art. 12 pkt 5, oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 595 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235-237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2013r., poz.885 ze zm.)

Rada Powiatu uchwala co następuje:

 

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2015 w łącznej kwocie 45.162.441,02 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 42.302.333,02 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 2.860.108,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

 

1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4.907.402,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

 1. Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień
  z organami administracji rządowej, w wysokości 1.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4.

 1. Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.463.276,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5.

 1. Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp

w wysokości 222.185,02 zł.

 

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2014 w łącznej kwocie 47.435.746,44 zł,

z tego:

-wydatki bieżące w kwocie 41.459.081,44 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 5.976.665,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

 

1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4.907.402,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

 

 1. Wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień
  z organami administracji rządowej, w wysokości 1.000,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 4.

 2. Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.463.276,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5.

 1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst wysokości 202.681,02 zł.

 

§ 3. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:

 1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 2.227.916,00 zł.

 2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 665.750,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 6 (w podziale na dotacje: przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań).

 

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

  1. ogólną w wysokości 164.705,00 zł,

  2. rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym- 70.000,00 zł,

  3. rezerwę celową (na cele związane z opieką społeczną) - 0,00 zł

  4. rezerwę celową (na cele oświatowe) - 66.514,00 zł.

  5. rezerwę celową (na wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym z tytułu udzielonego poręczenia) - 421.665,24 zł.

 

§ 5. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 7.

 

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 7. Pozostałe zapisy uchwały nr III/18/2015 z dnia 15 stycznia 2015r. pozostają bez zmian.

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Załącznik nr 4 - wyd.poroz.z.adm.rzad..pdf (PDF, 10.48Kb) 2015-07-21 14:48:02 263 razy
2 Załącznik nr 5 - doch.poroz.z.jst.pdf (PDF, 11.89Kb) 2015-07-21 14:48:02 251 razy
3 Załącznik nr 5 - wyd.poroz.z.jst.pdf (PDF, 16.61Kb) 2015-07-21 14:48:02 243 razy
4 Załącznik nr 6 - dot.dla jedn.sekt.fin.publ..pdf (PDF, 28.77Kb) 2015-07-21 14:48:02 272 razy
5 Załącznik nr 6 - dot.dla jedn.spoza sekt.fin.publ..pdf (PDF, 20.13Kb) 2015-07-21 14:48:02 273 razy
6 Załącznik nr 7 - ochrona środowiska.pdf (PDF, 13.32Kb) 2015-07-21 14:48:02 259 razy
7 uzasadnienie do Uchwały budżetu.pdf (PDF, 253.09Kb) 2015-07-21 14:47:17 308 razy
8 Załącznik nr 1 - dochody.pdf (PDF, 62.52Kb) 2015-07-21 14:47:17 260 razy
9 Załącznik nr 2 - wydatki.pdf (PDF, 177.76Kb) 2015-07-21 14:47:17 253 razy
10 Załącznik nr 3 - doch.zad.zlec.adm.rzad..pdf (PDF, 15.09Kb) 2015-07-21 14:47:17 264 razy
11 Załącznik nr 3 - wyd.zad.zlec.adm.rzad..pdf (PDF, 25.36Kb) 2015-07-21 14:47:17 251 razy
12 Załącznik nr 4 - doch.poroz.z.adm.rzad..pdf (PDF, 10.54Kb) 2015-07-21 14:47:17 253 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Borowiak 21-07-2015 14:45:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Borowiak 21-07-2015
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Borowiak 21-07-2015 14:49:42