Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr 136/205/2017 Zarządu Powiatu Międzychodzkiego z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017.

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3; art. 259 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.2077) oraz § 8 ust. 2 uchwały nr XXIV/137/2016 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok

 

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych na rok 2017 określonych załącznikiem

nr 1 do uchwały XXIV/137/2016 z dnia 15 grudnia 2016 , zgodnie z załącznikiem nr 1 do

niniejszej uchwały, które po zmianie wynoszą 55.974.717,12 złotych

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 49.659.664,51 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 6.315.052,61 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych

zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5.833.494,51 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

2) Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień

z organami administracji rządowej, w wysokości 0,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4.

3) Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między

jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.377.460,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5.

4) Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp

w wysokości 5.351.444,53 zł.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych na rok 2017 określonych załącznikiem

nr 2 do uchwały XXIV/137/2016 z dnia 15 grudnia 2016, zgodnie z załącznikiem nr 2 do

niniejszej uchwały, które po zmianie wynoszą 60.050.243,88 złotych

z tego:

-wydatki bieżące w kwocie 45.611.306,51 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 14.438.937,37 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

odrębnymi ustawami w wysokości 5.833.494,51 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

2) Wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień

z organami administracji rządowej, w wysokości 0,00 zł ,

zgodnie z załącznikiem nr 4.

3) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między

jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.377.460,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5.

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1

pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst wysokości 7.427.573,66 zł.

§ 3. Pozostałe zapisy uchwały XXIV/137/2016 z dnia 15 grudnia 2016r. pozostają bez zmian.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 uzasadnienie do Uchwały budżetu.pdf (PDF, 218.15Kb) 2018-01-16 13:26:45 116 razy
2 Załącznik nr 1 - dochody.pdf (PDF, 74.63Kb) 2018-01-16 13:26:45 122 razy
3 Załącznik nr 2 - wydatki.pdf (PDF, 187.96Kb) 2018-01-16 13:26:45 116 razy
4 Załącznik nr 3 - doch.zad.zlec.adm.rzad..pdf (PDF, 19.25Kb) 2018-01-16 13:26:04 111 razy
5 Załącznik nr 3 - wyd.zad.zlec.adm.rzad..pdf (PDF, 31.46Kb) 2018-01-16 13:26:04 115 razy
6 Załącznik nr 4 - doch.poroz.z.adm.rzad..pdf (PDF, 10.55Kb) 2018-01-16 13:26:04 120 razy
7 Załącznik nr 4 - wyd.poroz.z.adm.rzad..pdf (PDF, 10.48Kb) 2018-01-16 13:26:04 112 razy
8 Załącznik nr 5 - doch.poroz.z.jst.pdf (PDF, 12.72Kb) 2018-01-16 13:26:04 116 razy
9 Załącznik nr 5 - wyd.poroz.z.jst.pdf (PDF, 18.04Kb) 2018-01-16 13:26:04 109 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Borowiak 16-01-2018 13:26:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Borowiak 16-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Borowiak 16-01-2018 13:26:45